Opleidingsplan Hockeyacademie

Voor al onze trainers, coaches en spelers hebben we de leerdoelen per categorie helder in kaart gebracht in het opleidingsplan van de Huizer Hockeyclub. Deze staan per categorie samengevat in het ‘opleidingskompas’. De inhoud daarvan is gebaseerd op onze overtuigingen, onze ervaringen en de wetenschap. Dit is het kader waarbinnen onze spelers & trainers/coaches worden opgeleid. 

Het ‘opleidingskompas’ wordt gewaarborgd via het beleid en een jaarplan met oefenstof die is aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en trends. De technisch coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De Technische Commissie waarborgt een juiste uitvoering. 

Per categorie is een uniek ‘opleidingskompas’ beschikbaar.