Bardiensten

De Huizer Hockey Club is een familieclub. Samen houden we de club draaiende. We rijden, fluiten, coachen, geven training… En dit is slechts een greep uit alle activiteiten waardoor hockey voor onze kinderen en onszelf mogelijk is. Dit geldt ook voor bardiensten. Door er met elkaar de schouders onder te zetten, maken we het clubhuis met daarin de bar tot een florerend middelpunt waar iedereen gedurende het seizoen terecht kan voor een drankje en hapje.


In de afgelopen seizoenen hebben we al gewerkt met het zelf inplannen van verplichte bardiensten voor alle leden (dus ook bestuur, trainers, coaches, commissieleden en al die andere vrijwilligers). Doordat dit ook mogelijk is via de HuizerHC App, kun je dit snel even regelen.

Tijdens de ALV op 1 juli 2019 is besloten dat ieder gezin van een jeugdlid 2 bardiensten per seizoen zal draaien.

Wat houdt een bardienst in?

Als je bardienst hebt dan neem je deel aan het actief verkopen van ons barassortiment. Je draait nooit een bardienst alleen. Meestal doe je dat samen met andere ouders maar altijd onder leiding van een barverantwoordelijke die aanwezig zal zijn. Ook het bemannen van de wedstrijdtafel kan op de zaterdagochtend deel uitmaken van de bardienst. Instructies krijg je ter plekke. Verder kan de barverantwoordelijke je vragen hand- en spandiensten te verlenen zowel in als buiten het clubhuis.

Verantwoordelijk Alcohol Schenken (IVA)-certificaat

Er is ook een boekje beschikbaar met instructies voor de barouders inclusief uitleg over het alcoolbeleid van de vereniging en het halen van het Verantwoordelijk Alcohol Schenken (IVA)-certificaat. Het instructieboekje bevat ook foto’s en teksten over hoe de kassa’s werken, de koffie machines e.d. Wil je vast een kijkje nemen om je voor te bereiden als bijv. barmedewerker of voor de wedstrijdtafel klik dan
(hier).

Zondagmiddagen ervaring horeca en 18+ 

Voor de zondagmiddagen is het gewenst om mensen te hebben die al ervaring hebben met het draaien van bardiensten of in de horeca en dus ook een biertje kunnen tappen (18+ uiteraard!)

Plan jezelf snel en eenvoudig in:

  1. Via de Huizer Hc App, log je in met je (jeugd-)lidnummer)*
  2. Selecteer 'Meer' en
  3. Kies 'Plan uw dienst'.
  4. Je komt dan in het overzicht met data en opties en hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn op die dag. Maak vervolgens je twee keuzes.

*= inplannen van de bardienst dient te gebeuren onder het lidnummer van een jeugdlid. E.e.a. mag ook onder het lidnummer van een ouder, zolang het adres maar hetzelfde is als dat van het jeugdlid.
Duidelijke visuele instructies vind je in de Handleiding "inplannen bardiensten" (hier).

Vraag &Antwoord:

Ik heb per ongeluk de verkeerde dag/tijd ingevoerd en kan niet meer wijzigen
Het systeem laat wijzigen helaas niet toe. Stuur een mail naar [email protected] met de juiste tijd/datum en wij zullen de wijziging doorvoeren indien dit in de planning mogelijk is.

Wanneer kan ik mezelf aanmelden voor een bardienst?
Via onze online kanalen zal bekend gemaakt worden in welke periode je beide bardiensten kunt gaan inplannen voor het gehele nieuwe hockeyjaar. Het online barplanningssyteem is beperkt geopend. Deze is dit hockeyjaar open vanaf donderdag 30 juli 2019 tot begin september 2019.

Na deze periode worden de openstaande plekken door de barbezettingscommissie gevuld met leden die zichzelf niet hebben ingepland. Niet tijding inplannen betekend dat je dus het risico loopt om ingepland te worden op een datum/tijd die jou niet goed uitkomt. Het is dan jouw verantwoordelijkheid om tijdig te ruilen of een vervanger te regelen (zie ook: "Wat als ik mijn bardienst niet kan draaien?"

Krijg ik nog een herinnering?
Je krijgt ongeveer een week voor je ingeplande bardienst een herinnering toegestuurd per e- mail. Het is van belang dat je per mail bereikbaar bent. 

Check dus via Mijn Huizer HC of je e-mailadres of dat van je kind nog klopt in LISA (na inloggen). 

Je blijft zelf verantwoordelijk voor je bardienst. Het niet ontvangen van een reminder ontslaat je niet van de verplichting je bardienst te draaien. Denk bij vervanging aan het zelf doorsturen van de reminder. De bardiensten zijn ook zonder in te loggen zichtbaar op de site onder ‘SCHEMA’S / Barbezetting’. Ga dan eerst naar "Informatie"klik vervolgens op "Onze Club" en daarna het tabje "Horeca". Je vindt hier het complete barschema. 


Wat als ik mijn bardienst niet kan draaien?
Je hebt je ingeschreven voor een bardienst maar kan je dienst eenvoudigweg niet draaien. Dan zijn er een paar mogelijkheden:

Ruilen
Het ruilen van een dienst is je eigen verantwoordelijkheid. De bar en de barbezettingscommissie houden zich hier niet mee bezig. Neemt een bevriende familie jouw dienst over, dan neem jij de dienst van de vrienden over. Of zij nemen het over als een vriendendienst. Zorg wel dat bij aanvang van de dienst duidelijk doorgegeven wordt dat er een ruiling heeft plaatsgevonden en met wie dat is/ was.

Iemand anders jouw bardienst laten doen
Neemt een ander jouw bardienst waar dan hoef je dat niet vooraf aan ons door te geven omdat wij dat niet kunnen registreren. Zorg wel dat hij/zij bij aanvang van de dienst duidelijk jouw naam doorgeeft. Anders loop je namelijk het risico dat wij jou een extra contributie (á €75) wegens niet verschijnen opleggen.

Afkopen
De bardiensten zijn ook bedoeld om zoveel mogelijk mensen actief bij de club te betrekken. Hoewel wij dit niet toejuichen is het mogelijk jouw dienst af te kopen voor een bedrag van €40 per dienst.  Het afkopen van de bardienst(en) kan alleen tijdens de periode wanneer er zelf ingepland kan worden. Indien je een bardienst wil afkopen, laat het ons via [email protected].


Wat moet ik doen bij ziekte?
Ben je ziek, zorg dan s.v.p. zelf voor vervanging en vraag diegene bij aanvang van de dienst duidelijk jouw naam door te geven. Anders loop je namelijk het risico dat wij jou een extra contributie als een boete van €75 opleggen wegens niet verschijnen.

Wat gebeurt er als ik niet verschijn op mijn dienst?
Wie staat ingedeeld is verplicht de bardienst te draaien (of voor een vervanger te zorgen). Als je niet komt opdagen dan laat je ons helaas geen andere mogelijkheid om een extra contributie als een boete te innen á €75, die zal worden geïncasseerd via automatische incasso of een factuur.

Wat moet ik doen als ik (last minute) verhinderd ben?
Je bent zelf verantwoordelijk voor vervanging. Bij niet verschijnen zal er automatisch een trigger volgen voor het heffen van de extra contributie.

Je kunt mailen naar [email protected], maar helaas hebben we meestal geen oplossing op korte termijn voor je en het ontslaat je niet van je verplichting om de bardienst te draaien.