Contributies en tophockey-bijdrage eerstelijns jeugdteams


Het verenigingsjaar van de Huizer Hockey Club loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
Het lidmaatschap loopt automatisch door tenzij de schriftelijke opzegging is ontvangen vóór 1 mei gericht aan:
 
Huizer Hockey Club
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 327
1270 AH Huizen


In de Algemene ledenvergadering van 27 maart 2017 zijn de nieuwe bedragen van de contributie voor het seizoen 2017-2018 vastgesteld.

Hieronder vindt u de nieuwe contributietarieven voor het seizoen 2017-2018:

Categorie Contributie
Junioren F, eerstejaars € 190,-
Junioren F, tweedejaars € 240,-
Junioren E € 345,-
Junioren D € 400,-
Junioren C € 400,-
Junioren B € 400,-
Junioren A € 400,-
Senioren/Veteranen € 400,-
Trimhockey € 240,-
Trainingslid € 235,-
Zaalhockey, alle leden € 125,-
Niet-spelend lid € 105,-
Donateurs € 65,-

Entreegelden
Entreegeld voor zowel junioren als senioren/veteranen als trimleden: eenmalig € 150,-*Eerstejaars F t/m D jeugd hoeven het eerste jaar geen entreegeld te betalen. Vanaf het tweede jaar betaalt men het eenmalige entreegeld.

Tophockey-bijdrage
Tophockey-bijdrage van € 125,- voor de eerstelijns teams ( A, B, C en D jeugd).
Tophockey-bijdrage van € 60,- voor de tweedelijns teams ( C en D jeugd).

Tophockey-bijdrage Zaal van € 45,- voor de jeugdteams die 2x per week in de zaal trainen (A, B, C en D jeugd).
Deze teams genieten extra faciliteiten ten opzichte van de "breedte" teams.

Gezinskorting
Als de totale veldhockeycontributie van een gezin € 900,- of hoger is, geldt een korting van 10% van het bedrag boven die € 900,-. 
De gezinskorting is alleen van toepassing op de veldhockeycontributie, dus entreegelden, tophockey-bijdragen en zaalhockeycontributies zijn hiervan uitgesloten.

Automatische incasso
Leden die geen gebruik maken van een automatische incasso ontvangen een toeslag op hun factuur.
Veldhockeycontributie € 25,-
Zaalhockeycontributie € 10,-

Termijnen

Standaard termijnen zijn:1(eind aug.) , 2 (eind aug. en eind okt.)of 4 (eind aug., vervolgens mndl). Meerdere termijnen op aanvraag.


Namens het Bestuur,

Gerrit Ruijs en Geert de Ruijter
Penningmeester HHC