sponsoring mogelijkheden

De Huizer Hockey Club behoort tot de top 25 van Nederlandse hockeyclubs. Maar tegelijkertijd gaan bij ons gezelligheid en prestatie hand in hand. We willen ons met succes ingezette traject om de jeugd steeds beter te maken en nog meer plezier in hockey te laten hebben graag voortzetten. Daarom hierbij een oproep voor de ondernemers onder u om onze club met een sponsorbedrag te ondersteunen. En sponsoring biedt erg interessante mogelijkheden op exposure van uw bedrijf.

Financieel solide
De Huizer Hockey Club voert al jaren een solide financieel beleid. Naast contributies vormen barinkomsten en sponsoring een belangrijke bron van inkomsten. Deze zijn nodig om de uitgaven voor velden, clubhuis en trainers te kunnen bekostigen. De Huizer Hockey Club is veel dank verschuldigd aan een grote groep trouwe sponsors en Business Club leden die de club al jaren steunt.

Sponsor de HHC!
Onze club kan niet zonder sponsors. Misschien heeft u een bedrijf in de omgeving dat extra exposure wil richting de vele duizenden mensen die wekelijks onze club bezoeken. Voor een beperkt bedrag zijn er legio mogelijkheden en steunt u de toekomst van onze club.

Wilt u meer weten neem dan contact en mail naar [email protected].