Beroepscode op de Huizer Hockeyclub

Ons streven is om elke jeugdlid een opgeleide trainer/coach te bieden. Daarom leiden we onze trainers en coaches zowel intern als extern op. Tijdens deze opleidingen worden onderdelen uit de beroepscode behandeld. Voor meer informatie over de beroepscode verwijzen wij naar de website van het NOCNSF of NLCoach


Daarnaast vragen wij van al onze professionele (bezoldigde) trainers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. Uit deze verklaring moet blijken dat het gedrag van de betrokken medewerker in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.