Vacatures vrijwilligers

Vacatures 1 Oktober

Nieuws afbeelding

Er gebeurt veel binnen de Huizer Hockeyclub. Samen met alle vrijwilligers houden we de club draaiende. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die met ons het verschil willen maken en van de HHC een soepel lopende club willen maken; 


We hebben de volgende vrijwilligers taken waar wij mensen voor zoeken:

  • Teamondersteuning: coach, trainer, teammanager.
  • Commissielid: actief lid in een commissie van HHC, meestal voor de duur van 1 tot 3 jaar. 
  • Kortdurende vrijwilligerstaken: leuke kortlopende klussen waar ieder jaar weer vrijwilligers voor nodig zijn.

 

De meeste commissies kunnen altijd nieuwe leden gebruiken en vaak zijn er ook concrete vacatures. Mocht je interesse hebben, dan kun je je aanmelden via het mailadres:  [email protected]

 

Momenteel (seizoen 2018-2019) zijn we dringend opzoek naar:

 

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. Het doel van de functie is het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de maatschappelijke belangen en rol van de vereniging in de gemeenschap waarbinnen de vereniging actief is. 

 

Vicevoorzitter

De vicevoorzitter is ondersteunend aan de voorzitter mede eindverantwoordelijk voor het totale beleid. Het doel van de functie is het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.
Daarnaast vertegenwoordigt de vicevoorzitter samen met de voorzitter de maatschappelijke belangen en rol van de vereniging in de gemeenschap waarbinnen de vereniging actief is. 

 

Secretaris

De rol van een secretaris is breed en soms ook heel divers. Er is voldoende ruimte om hier een eigen invulling aan te geven. De secretaris is in ieder geval verantwoordelijk voor het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur en voor het notuleren van algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Tevens lever je een bijdrage aan een juiste besluitvorming. Je bent een van de contactpersonen van de KNHB, onder andere voor de afhandeling van tuchtrecht maar tevens algemeen aanspreekpunt voor de vereniging. De tijdbesteding als secretaris voor reguliere werkzaamheden is ca 4-6 uur per week.

 

Lid secretariaat

Het lid Secretariaat zal met name projectmatig aan het werk zijn. Twee projecten die op korte termijn gedaan moeten worden zijn:invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

en de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

 

Administratie Ledenadministratie

Het bijhouden en verwerken van mutaties van alle leden (jeugd, senioren/veteranen, trimhockeyleden). Contacten met diverse commissies binnen HHC, vooral de senioren en jeugdcommissies. Vragen van leden en potentiële leden (mail en telefonisch) beantwoorden. Gedurende een week ben  je hier +/- 1 uur mee bezig, met piek periode in april, mei en juni.

 

Financiële commissie

Secretariële administratieve ondersteuning; ondersteunende administratieve werkzaamheden voor de Penningmeester.

  

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd

Inplannen van alle jongste jeugd KNHB-competitie wedstrijden op zaterdag, coördineren van afgelastingen en inhaalprogramma's. Beheer en begeleiding bij het digitale wedstrijdformulier. Contacten met KNHB-district competitieleider. Deze functie kost ca. 4-6 uur per week gedurende de competitie.

 

Wedstrijdsecretariaat Jeugd

Inplannen van alle jeugd KNHB-competitie wedstrijden op zaterdag, coördineren van afgelastingen en inhaalprogramma's. Beheer en begeleiding bij het digitale wedstrijdformulier. Contacten met KNHB-district competitieleider. Deze functie kost ca. 4-6 uur per week gedurende de competitie

 

Commissielid Tophockey Senioren

Houd zich bezig met ontwikkeling en ondersteuning van D1 en H1 teams binnen HHC. Heeft rechtstreeks contact met de begeleidingsteam van D1 en H1 en  heeft een belangrijke rol in de werving en selectie van het begeleidingsteam van D1 en H1. Deze persoon is een belangrijke schakel tussen deze teams en het bestuur. Uren: ca. 2 uur in de week.

 

Zaalhockey commissie

Deze commissie verzorgt de voorbereiding en organisatie van de zaalhockeycompetitie binnen HHC. De voorbereiding vindt plaats in de maanden september tot november o.a. huren van de hockeyhallen, inschrijvingen van de teams, aanmelden KNHB, informatieavonden organiseren. De KNHB-zaalcompetitie loopt van december tot februari; taken zijn dan o.a.: opstart hallen, wedstrijdsecretariaat, aanspreekpunt bij ongeregeldheden. 

 

Wedstrijdsecretariaat Zaalhockey 

Inplannen van alle zaal-jeugd KNHB-competitie wedstrijden op zaterdag, coördineren van afgelastingen en inhaalprogramma's. Beheer en begeleiding bij het digitale wedstrijdformulier. Contacten met KNHB-district competitieleider. Deze functie kost ca. 4-6 uur per week gedurende de competitie.

 

Communicatie

Webmaster

Beheert ons Ledenadministratiesysteem (genaamd LISA), onze digitale infrastructuur en systeembeheer.  Vraagbaak voor alle vrijwilligers die met 'LISA' werken. Beheer LISA-autorisaties. 

 

Evenementencommissie

Commissie die evenementen in verschillende leeftijdscategorieën organiseert. Bestaat uit vertegenwoordigers van elke hockeycategorie. Beheert jaarlijkse evenementenplanning.

 

Voorzitter evenementencommissie

Coördineren van evenementen zoals sinterklaas, Huizer hockeykamp en familietoernooi. Vrijwilligers koppelen aan event en briefing geven over event. Link contacten leggen/onderhouden naar vrijwilligers; spin in het vrijwilligersnetwerk web. Samenwerken met verschillende commissies .

 

Commissielid Evenementencommissie

Het ondersteunen van evenementen die gedurende het jaar op HHC plaatsvinden.

 

Sponsoring Commissie

Kledingcommissie

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de wedstrijdkleding van de vereniging. De kledingcommissie zorgt bij seizoenswisselingen voor inname van de wedstrijdshirts en geeft deze aan het begin van het seizoen uit aan de coaches. Tussentijds is de kledingcommissie aanspreekpunt voor coaches bij vermissing van kleding. Waar nodig bestellen zij nieuw materiaal. 

 

Vrijwilligerscommissie

Wij zoeken in deze commissie vrijwilligers die willen helpen bij het optuigen, verankeren, in gesprek gaan met kandidaat-vrijwilligers en verder professionaliseren van het vrijwilligersbeleid op HHC. Het helpt enorm als je al een netwerk hebt op HHC waaruit je kunt putten, maar met veel nieuwe leden jaarlijks dient er ook een ‘vrijwilligersstructuur’ opgezet te worden. Personen met een HR-achtergrond of affiniteit daarmee zijn ook zeer welkom in deze commissie.