Info voor alle spelers lijnteams: voor dit seizoen en komend seizoen!

Nieuws&Mededelingen 10 November

Nieuws afbeelding

Beste spelers/speelsters en ouders/verzorgers,

De voorcompetitie is, met uitzondering van een aantal teams, inmiddels afgelopen en de vervolgcompetitie gaat op 2 november alweer van start. Een goed moment om iedereen te informeren over een aantal zaken die betrekking hebben op de rest van dit seizoen (2019-2020) en de start van het daaropvolgende seizoen (2020-2021).

 

Speeldagen en aanwezigheid rest van het seizoen 2019-2020

Voor onze regio is de planning van de schoolvakanties en de speel- en inhaaldagen niet altijd even gunstig. Mogelijk heeft u dit gelezen op de website/hockeyapp in de speeldagenkalender die in augustus is gepubliceerd of dit vernomen via de teammanager(s). Een aantal competitiedagen van de KNHB-competities, valt namelijk in de vakanties. Hieronder zetten we de verschillende vakanties en belangrijke activiteiten nog eens onder elkaar, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.

 

Vakantie

Datum

Informatie

Kerst

21 dec 2019 – 05 jan 2020

04 jan 2019 of 05 jan 2019 | Speeldagen zaalhockey

Voorjaar

15 – 23 feb 2020 (noord)

22 feb – 01 mrt 2020 (midden)

29 feb 2020 | Inhaal Landelijk A/Super A/District A

Paasweekend

11 – 13 apr 2020

11 apr 2020 | Inhaal Landelijk AB/Super ABC/IDC/District ABCD

Mei

25 apr 2020 – 03 mei 2020 (midden & noord)

02 mei 2020 | Inhaal Landelijk AB/Super ABC/IDC/District ABCD

Hemelvaart

21 mei 2020

Inhaal Super AB/IDC | Speeldag Landelijk AB/Super C


Overige belangrijke data

06 – 10 april 2020 Huizer HC Trainingsweek ABCD 2020-2021

06 juni 2020 Laatste speelronde Landelijk/Super AB/District A
07 juni 2020 Inhaaldag Landelijk AB/Super ABC
13 juni 2020 Finaledag Super AB & NK C & Laatste speelronde District BCD

15 – 20 juni 2020 Huizer HC Trainingsgroepenweek ABCD 2020-2021

20 juni 2020 NK ABC

 

We constateren dat deze speeldagen i.v.m. vakanties niet altijd goed uitkomen. Maar gezien ieders belangrijke bijdrage aan het team (en hockey is een teamsport), willen we toch graag benadrukken dat het van belang is dat iedereen bij alle trainingen en wedstrijden aanwezig is. We vragen om daarmee rekening te houden bij het plannen van de vakanties. Inhaaldagen worden gebruikt om wedstrijden die zijn afgelast (bijvoorbeeld vorst, wateroverlast, etc.) in te halen. Vooraf kan niet worden bepaald of er dan wordt gespeeld.

Vooruitblik seizoen 2020/2021

De selectieteams zullen in hun nieuwe samenstelling (verplicht) doortrainen t/m 5 juli 2020. Hierna kan iedereen genieten van een welverdiende zomervakantie.

 


Zoals gewoonlijk willen we na de vakantie op tijd starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. We zijn ons bewust van het feit dat het hierdoor een korte zomervakantie kan zijn voor spelers/speelsters in lijnteams, maar de selectiespelers/-speelsters moeten zich met het hele team goed kunnen preparen op de competitie. De voorronde is bepalend voor het spelniveau van de vervolgcompetitie(s). Alleen daarom al, is het belangrijk om de korte voorbereidingsperiode die er is goed te benutten, om in de belangrijke wedstrijden maximaal te presteren.

 

We verwachten met deze tijdige mededeling alle teams compleet aanwezig te hebben in die voorbereiding. Wanneer spelers/speelsters niet deelnemen aan de seizoenstart, dan wordt er tijdens de voorcompetitie voorkeur gegeven aan spelers/speelsters die fit zijn en speelritme hebben opgedaan.

 

Belangrijke data

04 juli – 16 aug 2020 | Zomervakantie Noord

18 juli – 30 aug 2020 | Zomervakantie Midden
09 aug 2020 | Start facultatieve trainingsweek 1e lijnteams

16 aug 2020 | Start verplichte trainingsweek 1e lijnteams

23 aug 2020 | Start verplichte trainingsweek 2e lijnteams

05 sep 2020 | Start voorcompetitie 1e lijnteams

12 sept 2020 | Start voorcompetitie overige teams (2e lijnteams & breedte)

 

We realiseren ons dat nog niet is bepaald wie in welk team wordt geplaatst. Daarom vragen wij jullie om voor nu bovenstaande data aan te houden. Wanneer er vragen zijn, dan horen we dit graag.

 

Veel succes en vooral veel plezier in de competitie.

 

Sportieve groet,

Frithjof de Jong | Technisch Coördinator lijnteams Huizer HC

Bijlage