Update coronavirus 29 april: we gaan weer langzaam beginnen

Nieuws&Mededelingen 29 April

Nieuws afbeelding

Beste leden,


we hopen natuurlijk dat het met een ieder van jullie goed gaat.

Met dit bericht willen we jullie een update geven van wat er de laatste periode zoal achter de schermen is gebeurd, wat er de komende periode gaat gebeuren en hoe we de start van de hockey activiteiten vorm willen geven.

Samen met een aantal van jullie, hebben we de afgelopen weken hard gewerkt om deze Corona periode in goede banen te leiden.

Als eerste hebben we het stopzetten van alle hockey activiteiten in goede banen moeten leiden. Dat is zeker geen leuke periode geweest, maar we hebben dit getracht zo netjes mogelijk te doen:
* zo hebben we als vereniging natuurlijk de verantwoordelijkheid om als werkgever naar onze trainers en coaches in loondienst de correcte stappen te nemen.
* daarnaast hebben we de geplande lustrum evenementen helaas voor dit moment moeten annuleren.
* verder hebben we vanuit financieel oogpunt vele acties moeten nemen om als club de komende maanden het hoofd boven water te kunnen houden: diverse acties zijn ondernomen om onze kosten zo laag mogelijk te houden; ook aangezien de geplande opbrengsten vanuit de horeca en lustrum evenementen tot nul zijn gereduceerd.
   
Vanuit een aantal van jullie krijgen we de vraag voor teruggaaf van contributie. Dat is vanuit de vereniging niet mogelijk. In bijgaand artikel wordt helder omschreven wat daar de achterliggende reden voor zijn: https://www.hockeystyle.nl/blogs/de-vereniging-in-tijden-van-corona/
   
Maar waar het kort op neer komt, en zoals jullie dat als lid van een vereniging hopelijk ook begrijpen en ondersteunen, is dat met het stoppen van de hockey activiteiten, niet opeens de kosten naar rato minder worden. Sterker nog, kosten blijven gewoon doorgaan zoals huur van de velden en de salarissen van trainers en coaches. Vanuit het bestuur doen we er alles aan om als vereniging deze periode te overleven en hopelijk met een gezonde balans het volgende seizoen te kunnen starten,

Maar natuurlijk moeten we voorruit blijven kijken en zijn we de afgelopen weken ook druk geweest om de trainers voor volgend seizoen op orde te krijgen. Dit natuurlijk met de budgettaire richtlijnen in achtnemend, is dit een complexe puzzel geweest. Maar Joost, Robert en Mark hebben hier ontzettend veel energie in gestoken en het lijkt er op dat we zo goed als alles rond gaan krijgen.

Tenslotte hebben we ons de afgelopen dagen volledig gericht op het plan om te zorgen dat we conform de richtlijnen van de RIVM weer gaan beginnen met hockey. Er is een aangepast trainingsschema gemaakt voor alle team van JJ t/m de A. Daarnaast een draaiboek met alle richtlijnen incl kiss & ride en loop routes. Dit plan wordt momenteel afgestemd met de gemeente. We hebben, onder voorbehoud van akkoord van de gemeente, het plan om 4 mei weer te starten. Het detail draaiboek en trainingsschema schema zijn inmiddels op de site gepubliceerd.

Daarbij heb we nog wel een oproep aan jullie om als vrijwilliger een "corona dienst" in te vullen.
Dit betekent dat naast de trainers er per dag ca. 2-3 volwassen vrijwilligers aanwezig moeten zijn om de trainingswissel in goede banen te laten verlopen. Aanmelden kan bij de [email protected]


Hopelijk zien we elkaar snel weer en laten we er samen voor zorgen dat de start van de hockey activiteiten volgende week soepel kan verlopen.

Groet namens bestuur,

Rainier, Remco, Ronny, Marjan, Stef, Michiel, Harald en Debra