Uitgebreide update corona juni 2020

Nieuws&Mededelingen 2 Juni

Nieuws afbeelding

Beste leden,

 

We hebben een lastige en roerige periode achter de rug en we zijn er nog niet, maar gelukkig lijkt er licht te gaan schijnen aan het einde van de tunnel. Daarom een uitgebreide update nav afgelopen periode en wat er de komende weken nog op de HHC agenda staat.

 

De afgelopen 3 maanden hebben we veel energie en tijd gestoken om onze club in eerste instantie financieel door deze crisis heen te loodsen. Daarbij zijn (soms minder populaire) maatregelen genomen. Onderstaand geeft de penningmeester inzicht in de acties die zijn genomen om de impact van de corona crisis zo veel mogelijk te beperken.

 

Ook als onderdeel van deze financiële maatregelen, hebben we van veel trainers afscheid genomen en een bijna volledig nieuwe trainers stafaangetrokken. Daarbij de complimenten voor Joost, Robert en Mark die hier ontzettend veel tijd en energie in hebben gestoken.

 

Gelukkig is van het weekend het bericht binnengekomen dat de jeugd vanaf 1 juni weer "normaal" mag trainen zonder afstand beperking. Zie voor het nieuws bericht : https://hockey.nl/nieuws/de-sport/alle-jeugd-mag-vanaf-1-juni-weer-met-contact-trainen/

Dit betekent ook de geplande trainingsweek van 8-12 juni wel zal doorgaan, zie voor alle info het bericht op de HHC site: https://huizerhc.nl/site/default.asp?option=51&nieuws=3466

 

En hopelijk zet de trend van steeds meer versoepeling van de Corona maatregelen zich verder door. Als we dan even een roze bril opzetten:

 

 

Meer nieuws van de penningmeester

 

Normaal zouden we in de ALV van juni 20202 de begroting en contributie voor komende seizoen vaststellen. Dit is gezien de huidige Corona maatregelen niet mogelijk. Als bestuur kiezen we er voor om de geplande ALV van juni 2020 met max 4 maanden te verzetten, https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/richtlijn-voor-besluitvorming-binnen-de-vereniging-i-v-m-maatregelen-coronavirus?utm_content=010520&utm_term=av&utm_source=spotler&utm_medium=email

Daarom dit uitgebreide schrijven, waarin we inhoud van de punten die we op de agenda van de ALV hadden willen zetten, zo goed mogelijk proberen toe te lichten.

 

De club lag tot maart op koers om een goed financieel jaar te draaien. Dit door de inzet van de vorige penningmeesters, die de afgelopen jaren begonnen zijn met het reorganiseren van de hockeyclub. De huidige penningmeesters willen dit graag voortzetten.

 

Toen kwam de Corona-crisis en moesten wij als bestuur meteen schakelen en hebben vele acties in gang gezet. Daarbij liepen de kosten door, maar vielen helaas de alle bar-inkomsten volledig weg. Ook vanuit onze sponsors hebben we moeten vernemen dat het daar ook niet makkelijk is, en zijn sommige sponsor bijdragen gekort.

 

Vanaf 15 maart hebben we de volgende stappen genomen om onze verenging door deze crisis heen te loodsen:

• Alle lonen van de mensen in loondienst zijn doorbetaald.

• De huur van de velden voor het eerste half jaar was al betaald. Tot op heden hebben we van de gemeente nog niets gehoord over een eventuele tegemoetkoming in deze kosten

• Alle ZZP-ers, ZZI-ers en vrijwilligers hebben de maand maart volledig betaald volledig gekregen en daarna zijn de vergoedingen gestopt. 

• We hebben uitstel gevraagd van de betalingen van de hypotheekaflossingen en rentes, BTW en loonbelasting.

• We zijn bezig met het onderzoeken of wij als vereniging door de omzetdaling in aanmerking komen voor de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. 

• We hebben de eenmalige bijdrage van de overheid van EUR 4.000,- aangevraagd en inmiddels ontvangen.

 

Naast deze maatregelen zijn we heel druk bezig geweest met komend seizoen:

• Alle posities van de trainers en coaches zijn inmiddels ingevuld waarbij wij een besparing van 30% op de loonkosten hebben gerealiseerd.

• De club werkte inzake haar trainers samen met Hockey Support Group en met Sport Support. We hebben als bestuur besloten om de samenwerking met Sport Support te beëindigen en alle loonzaken bij 1 partij onder te brengen. Hiermee is een basis gelegd voor een stabiel beleid op het gebied van trainers en coaches.

• Komende zomer zal de bar worden vernieuwd, de velden worden gereinigd en ander achterstallig onderhoud worden gepleegd.

 

Wij hebben als bestuur voor volgend seizoen vooralsnog een sluitende begroting kunnen samenstellen. Daarbij hebben we er rekening mee gehouden dat de bar- en sponsorinkomsten met 25% zullen dalen.

Om de schade van de coronaperiode op onze barinkomsten (die tot 0 zijn gereduceerd) zo veel te beperken en alsnog een maximale  omzet uit onze bar te halen, verwachten we dan ook dat iedereen minimaal zijn/haar verplichte bardiensten zal invullen. Afkopen van bardiensten gaat ons niet helpen, we hebben echt de hulp van een ieder van jullie nodig! Dus zullen we komend seizoen ook niet meer toestaan dat bardiensten worden afgekocht. 

 

Daarnaast zien wij ook een flinke daling van (senior-) leden. Dit zal ook voor minder contributie zorgen. Gelukkig kunnen wij dit gedeeltelijk opvangen doordat de uitgaven aan trainers en coaches sterk verminderd zijn. Maar natuurlijk hopen we dat de veteranen teams zich weer vullen, diverse promotie acties zijn al via social media gestart.

 

Kijken naar het totale financiële plaatje, heeft het bestuur daarom besloten om de contributie voor komend seizoen gelijk te houden. Daarnaast zullen wij geen inschrijfgeld meer vragen bij nieuwe leden. Hiermee willen we mogelijke drempels wegnemen om geen lid te worden van onze club.

 

Meer nieuws van de trainers

 

De Huizer Hockey Club is een bijzondere club. Midden in het Gooi, met een grote concurrentie om zich heen, slaagt Huizen erin om zich al jaren te onderscheiden. Met talent in de jongens en meisjes, met Dames 1 jaren in de Hoofdklasse en met Heren 1 die zich meldt voor de Promotieklasse.

Huizen valt al jaren op met goed en verzorgd hockey. Een prachtige basis om de volgende stap te maken. Die volgende stap moet duidelijk zijn bij alle teams, goed aanvallend hockey, prestaties mbv voortreffelijke toptrainers en een sfeer die naast gezelligheid ook topsport ademt.

 

Het doel is: topteams doen mee in de top van de Promotieklasse, de eerste lijn jeugdteams spelen in de landelijke competities. Kortom Huizen doet mee om de prijzen. Om dit te realiseren en op niveau te houden is de campagne gestart:

 

" Huizen een opvallende club

Wil je echt goed leren hockeyen?......... bij Huizen kan dat

Wil je echt leren slepen?........................bij Huizen kan dat met Taeke Taekema

Wil je om de prijzen spelen?..................bij Huizen kan dat

 

Voor het seizoen 20-21 heeft Huizen de trainersstaf grondig aangepakt en vernieuwd.  Er zijn 14 nieuwe trainers benoemd. Deze nieuwe trainers zullen zo veel mogelijk bij de trainingsweek aanwezig zijn, om ook mee te kijken/denken in de team samenstellingen voor volgend seizoen.

Ook een noviteit: de topcoaches van de senioren trainen ook de jeugd, dus aandacht van jong tot senior.

 

Maar dat is natuurlijk niet alles..we onderscheiden ons ook door alle teams die we in de breedte hebben, onze vele veteranen teams (en hopelijk kunnen we de huidige vele opzeggingen weer ombuigen naar een lidmaatschap)  en natuurlijk zijn we de kartrekker van Hockey7. Dit begint heel populair te worden onder de hockeyers die op vrijdagavond lekker een potje willen spelen en afsluiten met een gezellige 3e helft!

 

Wij kijken met recht uit naar het volgende seizoen en hopelijk tot snel weer op de club.

 

Groet van Rainier, Remco, Ronny, Michiel, Harald, Stef, Marjan en Debra