SEIZOEN 2021-2022: VOORUITBLIK

Junioren 18 Januari

Nieuws afbeelding Beste spelers/speelsters en ouders/verzorgers van (jongste) jeugd teams,

Hierbij doen wij jullie enige informatie toekomen over de voortzetting van het huidige seizoen en de start van het nieuwe seizoen. Het coronavirus heeft net als vorig seizoen, ook seizoen 2020-2021 op zijn kop gezet. De veldcompetitie is gestaakt en het zaalseizoen is geannuleerd. Over hoe en wanneer we verdergaan is veel onzekerheid.

SEIZOEN 2020-2021: HERVATTING

KNHB-competitie KNHB District, KNHB Nederlands A/B

Door de huidige situatie omtrent COVID-19, is er geen duidelijk beeld over de herstart van de KNHB-competities en de trainingen van KNHB District MN en NL A/B. De KNHB heeft enkele scenario's opgesteld, maar deze vervallen of wijzigen telkens door de maatregelen die worden opgesteld door de Rijksoverheid. Over de planning kunnen we op dit ogenblik geen enkele zekerheid geven. Zodra er meer bekend is, laten we dit natuurlijk weten. Vooralsnog gaan we lekker door met de teamtrainingen op het veld en het spelen van onderlinge wedstrijden op de club.

HHC Trainingsweek ABCD-categorie 2020-2021

Er is besloten om de jaarlijkse trainingsweek voor de ABCD-jeugd niet langer te organiseren. De club streeft naar een enigszins andere opzet, waarbij spelers en speelsters het gehele jaar worden gevolgd en meerdere keren worden beoordeeld tijdens wedstrijden en trainingen. Het Technisch Management is deze periode bezig het beleid omtrent de teamindelingen en spelersbeoordelingen aan te passen en uit te schrijven.

SEIZOEN 2021-2022: VOORUITBLIK

We gaan ervan uit dat we na de zomervakantie het "oude normaal” weer gedeeltelijk kunnen oppakken. Volgens de concept speelkalender van de KNHB starten de competities voor de (jongste) jeugd begin september.

  • 04-09-2021: Landelijke (sub)top A/B
  • 11-09-2021: overige teams ABCDEF- categorieën

Zoals gewoonlijk willen we na de vakantie op tijd starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voor spelers en speelsters van een selectieteam kan dat betekenen dat de zomervakantie kort kan zijn. Vanwege de prestatiegerichtheid van een selectieteam is het van belang dat spelers/speelsters zich met het hele team gedegen voorbereiden op de competitie en daarom vroegtijdig starten. De voorronde is immers ter plaatsing van de hoofdcompetitie en bepalend voor het spelniveau voor de rest van het seizoen. Alleen daarom al, is het belangrijk om de (korte) voorbereidingsperiode die er is volledig te benutten, om in de belangrijke wedstrijden maximaal te kunnen presteren.

Tijdens de voorcompetitie wordt voorkeur gegeven aan spelers/speelsters die fit zijn en speelritme hebben opgedaan en niet aan spelers/speelsters die niet of slechts gedeeltelijk aan de seizoenstart deelnemen. We verwachten met deze tijdige mededeling alle teams compleet aanwezig te hebben in de voorbereiding.

 Belangrijke data


 09 aug 2021

 Start facultatieve trainingsweek 1e lijnteams

 16 aug 2021

 Start verplichte trainingsweek 1e lijnteams

 23 aug 2021

 Start verplichte trainingsweek 2e lijnteams

 30 aug 2021

 Start trainingen breedteteams ABCDEF

 04 sep 2021

 Start voorcompetitie A/B Landelijke (sub) top

 11 sep 2021

 Start voorcompetitie overige teams ABCDEF

 

 

 Schoolvakanties
Regio Noord
Regio Midden
 Zomervakantie 2021
10 juli t/m
22 augustus 2021
17 juli t/m
29 augustus 2021
 Herfstvakantie
16 oktober t/m
24 oktober 2021
16 oktober t/m
24 oktober 2021
 Kerstvakantie
25 december 2021 t/m
09 januari 2022
25 december 2021 t/m
09 januari 2022
 Voorjaarsvakantie
19 februari t/m
27 februari 2022
26 februari t/m
06 maart 2022
 Meivakantie
30 april t/m
08 mei 2022
30 april t/m
08 mei 2022
 Zomervakantie 2022
16 juli t/m
28 augustus 2022
09 juli t/m
21 augustus 2022

We realiseren ons dat nog niet is bepaald wie in welk team wordt geplaatst. Daarom vragen wij jullie om voor nu bovenstaande data aan te houden. Daarbij extra aandacht voor de kinderen die vanaf de E8-tallen zullen doorstromen naar de D-teams!

Wanneer er vragen zijn, dan horen we dit graag. Veel succes en vooral veel plezier in de competitie.

Sportieve groet,

Mark Franken en Robert de Bie namens het Technisch Management