Uitnodiging ALV 29 november 2022

Nieuws&Mededelingen 1 November

Nieuws afbeelding Bij deze willen we jullie graag uitnodigen voor de ALV van 29 november 2022. 


We hebben een interessante agenda, waarin we graag jullie mening horen:

* Terugblik afgelopen jaar, incl kascommissie aftekening
* Status in het huidige seizoen, met o.a. update over de voortgang van de velden
* Vooruitblik naar volgend seizoen met aandacht voor bestuurlijke aspecten en samenstelling bestuur

Vanaf 20:00 uur ontvangst met koffie, we starten om 20:30 uur.