We vormen samen de vereniging, dus ieders mening telt!

Nieuws&Mededelingen 21 Januari

Nieuws afbeelding

Update werkgroep bestuursplan – geef je mening!

Beste leden,

De 8-koppige werkgroep die werkt aan de toekomstige bestuursplannen is na de update op de ALV in december in volle vaart aan het werk gegaan en heeft al veel mooie inzichten opgehaald en verwerkt in mogelijke plannen. Via deze weg geven we graag een korte update én vragen we alle leden om m.b.v. een enquête hun mening met de werkgroep te delen.

Waar staan we nu?

De werkgroep komt wekelijks op maandag bij elkaar en heeft inmiddels goede stappen gezet, vele gesprekken met leden en belanghebbenden van de vereniging gevoerd en acties in gang gezet. Een belangrijk uitgangspunt hierbij vormt dat er zoveel mogelijk betrokkenheid is van alle leden, er draagvlak is voor de plannen en dat er gewerkt wordt met de pijlers van het OER-principe:

Open

Eerlijk

Respect

Het doel is om medio maart een totaalbeeld te kunnen opleveren en dit op een ingelaste ALV aan de leden te kunnen presenteren.

We vormen samen de vereniging, dus ieders mening telt!

Er zijn al veel leden geraadpleegd, maar om te voorkomen dat er geen totaalbeeld is hoe de leden naar de vereniging kijken en willen we graag ieders mening horen en dit zoveel mogelijk laten meewegen in de verdere vorming van de plannen en de prioriteiten die daaraan gekoppeld worden.

Deze mening willen we ophalen met behulp van een enquête die zo snel mogelijk via de mail wordt verstuurd aan iedereen die is verbonden aan de vereniging.

Het doel is om de uitslag van de enquête en de doorvertaling naar de plannen medio maart op een ingelaste bijzondere algemene ledenvergadering te delen en daar akkoord bij de leden voor op te halen.

Om te zorgen dat we een plan maken waar brede herkenning en breed draagvlak voor is, is het dus ontzettend belangrijk dat iedereen meewerkt aan deze enquête. Wij hopen dus op een massale response en danken iedereen daar op voorhand vast heel hartelijk voor!!

Daarnaast rekenen we op een grote opkomst om de plannen samen door te nemen, de dialoog te voeren en een basis te leggen voor een mooie en succesvolle toekomst van onze prachtige vereniging.

Met vriendelijke groet,

Frans van Heugten

Willem Geesink