ALV

maandag 11 februari 2019   |   20:30 - 21:30   |   Nieuwe vleugel

Agenda:

 1. Opening
   
 2. Ingekomen stukken, afmeldingen.
   
 3. Vaststellen notulen vorige ALV op te vragen bij: [email protected]nl 
   
 4. LED verlichting: 
  Het bestuur vraagt haar leden tijdens de ALV toestemming voor een investering in LED-veldverlichting, waarvoor een externe financiering van maximaal € 40.000,-  wordt aangegaan. 
   
 5. Introductie nieuw online contributie systeem
   
 6. Rondvraag
   
 7. Sluiting