ALV

maandag 1 juli 2019   |   20:00 - 23:00   |   Nieuwe vleugel

De ALV staat gepland op 1 juli. Koffie staat klaar vanaf 20:00 uur, ALV start om 20:30 uur. Op de agenda de volgende punten:

  • Begroting 2019/2020
* 2% inflatie correctie
* studententarief
  • Voorstel barbezetting
  • Update voorzitter
* Toekomstige vacatures bestuur functies: penningmeester / jeugdcommissie